Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Stefan Banach: Teoria operacji. Tom I Operacje liniowe
(Kasa im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki, Warszawa, 1931, s. VIII+236)

SPIS TREŚCI

WSTĘP. [PDF] 
ROZDZIAŁ I: Zbiory i operacje mierzalne (B) w przestrzeniach metrycznych. [PDF] 
ROZDZIAŁ II. Ogólne przestrzenie wektorialne. [PDF] 
ROZDZIAŁ III. O przestrzeniach typu (F). [PDF] 
ROZDZIAŁ IV Przestrzenie unormowane. [PDF] 
ROZDZIAŁ V. Przestrzenie typu (B). [PDF] 
ROZDZIAŁ VI. Operacje pełnociągłe i stowarzyszone. Ciągi biortogonalne. [PDF] 
ROZDZIAŁ VII. Ciągi słabo zbieżne. [PDF] 
ROZDZIAŁ VIII. Funkcjonały liniowe w przestrzeniach (B). [PDF] 
ROZDZIAŁ IX. Równania funkcjonalne liniowe. [PDF] 
ROZDZIAŁ X. Przestrzenie typu (G). [PDF] 
UWAGI [PDF] 
SKOROWIDZ TERMINÓW [PDF] 
ERRATA [PDF] 
TREŚĆ [PDF] 

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Pani prof. dr hab. med. Alinie Filipowicz-Banachowej za wyrażenie zgody na umieszczenie na naszej stronie kopii wszystkich prac Prof. Banacha. Dziękujemy także Panu prof. dr. hab. Stefanowi Jackowskiemu, prezesowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego, za zgodę na umieszczenie na tej witrynie prac Stefana Banacha opublikowanych nakładem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz


File translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 04 Jan 2012, 18:53.