Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Wybrane książki i artykuły o Stefanie Banachu

Książki

 1. The Scottish Book: Mathematics from the Scottish Café, red. D. Mauldin, Birkäuser, Boston-Basel-Stuttgart, 1981.
 2. Roman Kałuża, Stefan Banach, Wyd. GZ, Warszawa, 1992.
  Roman Kałuża, Through a reporter's eyes: The life of Stefan Banach, Birkäuser, Boston-Bazylea-Berlin, 1996, 2005 (po angielsku).
  Roman Kałuża, Banach and Polish mathematics (Springer Mathematics Club) (po japońsku).
 3. Józef Kozielecki, Banach, geniusz ze Lwowa, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, 1999.
 4. Emilia Jakimowicz, Adam Miranowicz (red.): Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka,
  Wyd. UG i Wyd. Naukowe UAM, 2007, str. 146 (ISBN: 978-83-7326-450-2); wydanie drugie rozszerzone, Wyd. Impuls, Kraków 2009, str. 202 (ISBN: 978-83-7587-177-7)

  Emilia Jakimowicz, Adam Miranowicz (eds.): Stefan Banach - Remarkable life, Brilliant mathematics, Gdańsk University Press and Adam Mickiewicz University Press, 2007, pp. 133 (ISBN: 978-83-7326-451-9).

Artykuły i książki

 1. Marian Albiński: Wspomnienia o Banachu i Wilkoszu, Wiadomości Matematyczne 19, 133-135 (1976) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 2. Sheldon Axler: Review of "Through a reporter's eyes: The life of Stefan Banach" by Roman Kałuża, American Mathematical Monthly 104, 577-579 (1997).
 3. Feliks Barański: Lwowskie wspomnienia o Stefanie Banachu, Opuscula Math. 13, 55-57 (1993) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 4. Józef Bąk: Semper in altum, Wydawnictwo Literackie, 1976.
 5. Marcin Braun: Cudowne rozmnażanie kul, Wiedza i życie, nr 5 (1999).
 6. Susan H. Case: The Scottish Café (Slapering Hol Press, 2002), tomik poezji.

  Tłumaczenie wiersza o Władysławie Orliczu można znaleźć w Leksykonie Matematyków Polskich w opracowaniu Lecha Maligrandy.

 7. Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski, Stefan Banach remembered in Kraków, Mathematical Intelligencer 39 (2008) no. 4, 31-35.
 8. Krzysztof Ciesielski: O pewnych faktach z życia Stefana Banacha, Opuscula Math. 13, 59-69 (1993) [PDF]  (za zgodą Autora i Wydawcy).
 9. Krzysztof Ciesielski: On some details of Stefan Banach's life, Opuscula Math. 13, 71-74 (1993) [PDF]  (za zgodą Autora i Wydawcy).
 10. Krzysztof Ciesielski: Lost Legends of Lvov 1: The Scottish Café, Mathematical Intelligencer 9 (1987) #4, 36-37.
 11. Krzysztof Ciesielski: Lost Legends of Lvov 2: Banach's Grave, Mathematical Intelligencer 10 (1988) #1, 50-51.
 12. Krzysztof Ciesielski, Mohammad Sal Moslehian: Some remarks on the history of functional analysis [PDF link], Ann. Funct. Anal. 1 (2010), no. 1, 1-12.

 13. Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda: Conversation with Andrzej Turowicz, Mathematical Intelligencer 10 (1988) #4, 13-20.
 14. Krzysztof Ciesielski: Śladami Banacha we Lwowie, Matematyka, 45 (1992) #2, 90-95 [PDF]  (za zgodą Autora i Wydawcy).
 15. Krzysztof Ciesielski: Stefan Banach, Droga (1995) # 30.
 16. Krzysztof Ciesielski: Roman Kałuża - Stefan Banach, Wiadomości Matematyczne 30 (1993) 144-147. [PDF]  (za zgodą Autora i Wydawcy).
 17. Krzysztof Ciesielski: On Stefan Banach and some of his results, Banach J. Math. Anal. 1 (2007), 1-10.
 18. Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda: Stefan Banach i lwowska szkoła matematyczna, Wiedza i Życie, nr 8 (1994) s. 38-43.
 19. Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda: Geniusz bez dyplomu; 30 marca minęło 100 lat od urodzin Stefana Banacha, Dziennik Polski 6.04.1992, nr 14541 (1992 nr 82), str. 4.
 20. Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda: Matematyka to przygoda - setna rocznica urodzin prof. Stefana Banacha - Dzieło, Czas Krakowski, 26.03.1992, nr 546 (1992 # 61), str. 12.
 21. Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda: Diamenty matematyki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997; Rozdział 5 pt. "Najlepsza z możliwych, czyli przestrzeń Banacha" jest poświęcony S. Banachowi.
 22. Jean Dieudonné: History of Functional Analysis, volume 49 of North-Holland Mathematical Studies, North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford, 1981, ISBN-0444861483, vi + 313 p.

 23. Roman Duda: The discovery of Banach spaces, in History of Mathematics in Poland, Proc. of the First Joint International Meeting of American Mathematical Society and Polish Mathematical Society (2007).
 24. Roman Duda: Lwowska Szkoła Matematyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2008.
  (spis treści [PDF] )
 25. Roman Duda: Facts and Myths about Stefan Banach, Newsletter of the European Mathematical Society 71 (2009) 29-34.
 26. H. Esmaelzadeh, M.S. Moslehian, Stefan Banach (w jęz. perskim), J. Math. Thought and Culture of Iranian Math. Soc. 25 (2007), no. 1, 67-74. [PDF]  (za zgodą Autorów).

 27. Mitchell Feigenbaum: Refleksje polskich mistrzów - Wywiad ze Stanisławem Ulamem i Markiem Kacem, Wiadomości Matematyczne 30, s. 93-114 (1993) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
  Mitchell Feigenbaum: Reflections of the Polish Masters: An Interview with Stan Ulam and Mark Kac, Los Alamos Science, Vol. 3, No. 3, pp. 54-65 (Fall 1982). [PDF link]
 28. W. Frantz: Odłamki wspomnień, Kraków 1972.
 29. Janusz J. Greczek: Recollections of Stefan Banach (za zgodą Autora).
 30. Jarosław Górnicki: "Banach contraction principle," czyli zasada odwzorowań zwężających, Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie 10 (I-1993), str. 28-33 [PDF]  (za zgodą Autora).
 31. Krzysztof Gurba: Matematyka to przygoda - setna rocznica urodzin prof. Stefana Banacha - Człowiek, Czas Krakowski, 26.03.1992, nr 546 (1992 # 61), str. 12.
 32. Piotr Hajłasz (red.): Stefan Banach o swoim ojcu, Delta Nr 10 (221) 1992 [PDF]  (za zgodą Rodziny S. Banacha i Wydawcy).
 33. Rolf Haftmann: Zum 100. Geburtstag von Stefan Banach, Wiss. Z. Tech. Univ. Chemnitz 34 (1), 9-18 (1992).
 34. Michał Heller: Szczęście w przestrzeniach Banacha, Wyd. Znak, Kraków, 1995.
 35. Graham Hoare and Nick Lord: Stefan Banach (1892-1945): A commemoration of his life and work, The Mathematical Gazette 79, 456-470 (1995).
 36. Tadeusz Iwiński: Ponad pól wieku działalności matematyków polskich, Zarys historii Polskiego Towarzystwa Matematycznego, PWN, Warszawa 1975.
 37. Mark Kac: Zagadki Losu, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1997.
  Mark Kac: Enigmas of chance. An autobiography, New York 1985.
 38. Kazimierz Kuratowski: Pół wieku matematyki polskiej 1920-1970, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
  Kazimierz Kuratowski: A Half Century of Polish Mathematics: Remembrances and Reflections, Pergamon Press, Oxford and PWN, Warszawa, 1980.
 39. Kazimierz Kuratowski: Notatki do autobiografii, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1981.
 40. Kazimierz Kuratowski: Moje wspomnienia związane z powstaniem polskiej szkoły matematycznej, Wiadomości Matematyczne 12, 9-15 (1969) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 41. Mary Grace Kuzawa: Modern Mathematics: The Genesis of a School in Poland (College and University Press, New Haven, 1968) 143 strony.
 42. Anna Kwiecińska-Ulkin: Stefan Banach - wielki matematyk, Młody Technik, nr 11, s. 38 (2004) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 43. Franciszek Leja: Powstanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wiadomości Matematyczne 12, 3-8 (1969) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 44. S. Lal, Cardan and Banach: a comparative study, Math. Ed. 5 (2), 99-102 (1989).
 45. Lech Maligranda: Stefan Banach, in: "The Princeton Companion to Mathematics", editors T. Gowers, J. Barrow-Green and I. Leader (Princeton University Press, Princeton 2008) pp. 809-811.

 46. Edward Marczewski: Sur l'oeuvre scientifique de Stefan Banach II. Théorie des fonctions réeles et théorie de la mesure, Colloquium Math. 1, 93-102 (1948) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 47. Edward Marczewski: Początki matematyki wrocławskiej, Wiadomości Matematyczne 12, 63-76 (1969) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 48. Stanisław M. Mazur: Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha, Wiadomości Matematyczne 4, 249-250 (1961) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 49. Bogdan Miś: Opowieści Księgi Szkockiej, Perspektywy, nr 12, s. 17-19 (1969) [PDF]  (za zgodą Autora).
 50. Bogdan Miś: Zapomniana rocznica, portal www.racjonalista.pl (za zgodą Autora i Wydawcy).
 51. S. Nahlik: Przesiane przez pamięć, Kraków 1987.
 52. Siergiej M. Nikolski: Wspomnienie o Stefanie Banachu, Wiadomości Matematyczne 30 (1), 115-120 (1993) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 53. Disan Nikonowicz: Stefan Banach (1892-1945), Matematyka 45, #4, s. 68-89 (1992) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 54. Jeremy Noe: Stefan Banach (po angielsku) [PDF] na stronie Billa Cherowitzo'a.
 55. Krystyna Nowicka: Stefan Banach - nasz matematyczny geniusz

 56. Władysław Orlicz: Sur l'oeuvre scientifique de Stefan Banach I. Théorie des opérations et théorie des séries orthogonales, Colloquium Math. 1, 81-92 (1948) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 57. Władysław Orlicz: Collected papers, PWN, Warszawa 1988, s. 1616-1641.
 58. Ludmiła Nosariewa: Matematyczna relikwia rodem ze Lwowa (po rosyjsku), Zierkało Niedieli 26 (401), 2002.
 59. J. J. O'Connor and E. F. Robertson, Stefan Banach, MacTutor History of Mathematics, School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland, 2000.
 60. Wojciech Paprocki: Geniusz z Krakowa, Dzielnica Pierwsza, 5-6, 2004, s. 16-18.
 61. Zofia Pawlikowska-Brożek: Stefan Banach w świetle wspomnień, Matematyka przełomu XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1990, s. 101-112. [PDF]  (za zgodą Autorki i Wydawcy).
 62. Zofia Pawlikowska-Brożek: Wykaz profesorów i docentów matematyki pracujących w polskich uczelniach w latach 1919-1939, Wiadomości Matematyczne 24, s. 219-223 (1982) [PDF]  (za zgodą Autorki i Wydawcy).
 63. Aleksander Pełczyński i Zbigniew Semadeni: Uwagi o rozwoju analizy funkcjonalnej w Polsce, Wiadomości Matematyczne, XII, 1969, s.83-108.
 64. Albrecht Pietsch: History of Banach Spaces and Linear Operators, Birkhäuser, Boston, Basel, Berlin, 2007. ISBN: 978-0-8176-4367-6, xxiii + 855 p., 82 illus.

 65. Zbysław Popławski: Dzieje Politechniki Lwowskiej (1844-1945) (Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum, 1992).
 66. Tadeusz Riedl: Krótkie wspomnienie o Stefanie Banachu (lata 1941 - 1945) (za zgodą Autora).
 67. Brailey Sims: A mathematical pilgrimage, Australian Mathematical Society Gazette 28, no 5, p. 232-236 (2001).
 68. Siergiej Ł. Sobolew: Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha, Wiadomości Matematyczne 4, 263-264 (1961) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 69. Hugo Steinhaus: Wspomnienia i zapiski, w opracowaniu A. Zgorzelskiej, Wydawnictwo Aneks, Londyn 1992.
 70. Hugo Steinhaus: Między duchem a materią pośredniczy matematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 71. Hugo Steinhaus: Stefan Banach. Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha, Wiadomości Matematyczne 4, 251-259 (1961) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 72. Hugo Steinhaus: Stefan Banach, Studia Mathematica 1, 7-15 (1963).
 73. Hugo Steinhaus: Stefan Banach (1892-1945), Rev. Polish Acad. Sci. 5 (3-4), 82-90 (1960).
 74. Hugo Steinhaus: Stefan Banach (1892-1945), Nauka Polska, rok VIII, nr 4 (32), 150-159 (1960).
 75. Hugo Steinhaus: Souvenir de Stefan Banach, Colloquium Math. 1, 74-80 (1948) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 76. Hugo Steinhaus: Stefan Banach (in English), Studia Mathematica, Seria specjalna, z. 1, 7-15 (1963) [PDF]  (with permission of Publishers/za zgodą Wydawcy).
 77. Marshall H. Stone: Nasz dług wobec Stefana Banacha. Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha, Wiadomości Matematyczne 4, 3 (1961) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 78. Kazimierz Szałajko: Wspomnienia o Kole Matematyczno-Fizycznym Studentów UJK we Lwowie, Wiadomości Matematyczne, XXVI, 1984-85, s. 86-88. [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 79. Kazimierz Szałajko: Wspomnienia o Stefanie Banachu na tle Lwowa i lwowskiej szkoły matematycznej ( Reminiscences of Stefan Banach against the background of Lvov and the Lvovian school of mathematics), Opuscula Math. 13, 45-54 (1993) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 80. Béla Szökefalvi-Nagy: Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha, Wiadomości Matematyczne 4, 269-270 (1961) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 81. Michał Szurek: Polska szkoła matematyczna, Młody Technik, nr 11 (1978) s. 27-33 [PDF]  (1.75 MB) (za zgodą Autora i Wydawcy).
 82. Michał Szurek: Polska szkoła matematyczna, Młody Technik, nr 9 (2000)
 83. Stanisław Ulam: Przygody matematyka, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1996.
  Stanisław Ulam: Adventures of a Mathematician, USP, Berkeley, USA 1976, 1991.
  wydanie 1.
  wydanie 2.
 84. Stanisław Ulam: Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej, Wiadomości Matematyczne, 12, 49-58 (1969) [PDF]  (za zgodą Wydawcy).
 85. Stanisław Ulam: Stefan Banach (1892-1945), Bulletin of the American Mathematical Society, vol. 52, 600-603 (1946).
 86. Mariusz Urbanek: Geniusz: gen i już, Polityka, nr 18 (4.V.2002) s. 80-82.
 87. Stan Wagon (red.): The Banach-Tarski Paradox (Encyclopedia of Mathematics and its Applications), Cambridge University Press, Cambridge 1985.

 88. Monika Waksmundzka-Hajnos: Wspomnienie o Stefanie Greczku - ojcu Stefana Banacha (za zgodą Autorki).
 89. Jan Waszkiewicz: Wbrew wszelkim przeciwnościom, ,,Matematyka", 10/2009, str. 633-635 (za zgodą Autora i Redakcji).
 90. Dirk Werner: Die Polnische Schule Der Funktionalanalysis
 91. Norbert Wiener: I am a mathematician, Doubleday, New York 1956.
 92. Antoni Wiweger: Stefan Banach, Delta #2, 4-5 (1974) [PDF]  (za zgodą Autora i Wydawcy).
 93. Krystyna Wuczyńska: O podręcznikach szkolnych Stefana Banacha, Matematyka 45, 96-100 (1992) [PDF]  (za zgodą Autorki i Wydawcy).
 94. Wiesław Żelazko: Stefan Banach (1892-1945), European Mathematical Society Newsletter 5, 23 (1992).
 95. - Obituary: Stefan Banach (po rosyjsku), Uspehi Matem. Nauk (N S) 1, 13-16 (1946). [PDF] .
 96. - Obituary: Stefan Banach (po francusku), Colloquium Math. 1, 68-73 (1947).
 97. - Stefan Banach, Delta, No. 3, 6 (1992).
 98. - Stanisław Ulam 1909-1984, Los Alamos Science No. 15, Special Issue, Los Alamos (1987).
 99. - Pół wieku wspomnień uczniów Gimnazjum im. B. Nowodworskiego (św. Anny) w Krakowie, Kraków 1938.
 100. - Wyjątki z księgi protokołów Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, Faksymile Zebrania Konstytucyjnego, Wiadomości Matematyczne, 22, 1979, s. 155-157.

Wybrane biogramy

 1. Andrzej Środka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia, tom I, Wyd. Aries, Warszawa 1994.
 2. Krzysztof Stefański: biogram Stefana Banacha w Słowniku Biograficznym - Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej, pod red. Krzysztofa Kwaśniewskiego i Lecha Trzeciakowskiego, Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Poznań, Instytut Zachodni, 1981.
 3. Włodzimierz Krysicki (red.): Poczet wielkich matematyków, Wyd. Kleks, Bielsko-Biała 2001.
 4. Andrzej Œródka, Paweł Szczawiński: Biogramy uczonych polskich: Materiały o życiu i działalnoœci członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Nauki œcisłe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 573.
 5. Tucker McElroy: Stefan Banach, Notable Scientists, A to Z of Mathematicians, Facts on File Inc., 2004, 308 pages.

Film

Film dokumentalny pt. Przestrzenie Banacha, 45 min, Polska, 2005; wyemitowany 03.05.2006 (Środa) o godz. 10:55 w programie 1 TVP. Reżyseria: Krzysztof Lang. Scenariusz: Krzysztof Lang i Jerzy Janicki. Wystąpili: Wojciech Dmochowski w roli Stefana Banacha oraz prof. Z. Ciesielski, prof. S. Kwapień, prof. V. E. Lyantsa, prof. A. Pełczyński, prof. T. Riedl, prof. W. Żelazko i inni. Czytał: Adam Ferency. Produkcja: W B Studio Wola dla TPSA (2005).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Adam Miranowicz i Emilia JakimowiczFile translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 16 Jul 2012, 20:22.