Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Stefan Banach
Roman Kałuża
(Wydawnictwo GZ, Warszawa 1992; Copyright by Roman Kałuża)
,,[...] O życiu Stefana Banacha - jednego z największych matematyków XX wieku, współtwórcy analizy funkcjonalnej - pisano do tej pory niezwykle mało. Niewielka, kilkunastostronicowa broszura pióra Hugona Steinhausa oraz rozproszone we wspomnieniach różnych matematyków (Kazimierz Kuratowski, Stanisław Ulam i inni) opisy drobnych epizodów - oto co istniało do tej pory. Jest to fakt dosyć zastanawiający. Przecież Stefan Banach, obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie należy do trójcy największych polskich uczonych..."

SPIS TREŚCI
1. Słowo wstępne [PDF] 
2. Początki i przeczucia [PDF] 
3. Największe "odkrycie" Steinhausa [PDF] 
4. Lwów i matematyka [PDF] 
5. Kawiarnia Szkocka [PDF] 
6. Ostatnie lata [PDF] 
7. W oczach przyjaciół i następców [PDF] 
8. Aneks 1. Banach prywatnie i na co dzień [PDF] 
9. Aneks 2. Matematyka w czasach Stefana Banacha [PDF] 
10. Aneks 3. Najważniejsze publikacje Stefana Banacha [PDF] 
11. Aneks 4. Bibliografia (wybrane pozycje) [PDF] 
Recenzja Krzysztofa Ciesielskiego książki Romana Kałuży opublikowana w Wiadomościach Matematycznych, tom XXX.1, 144-147 (1993) [PDF] .

Rozszerzone wydanie tej książki w tłum. na jęz. angielski ukazało się pt. Through a reporter's eyes: The life of Stefan Banach (Birkauser Boston-Bazylea-Berlin, USA, 1996, 2005) w tłumaczeniu Anny Kostant and Woybora A. Woyczyńskiego.
Recenzja Sheldona Axlera książki Romana Kałuży opublikowana w American Mathematical Monthly 104, 577-579 (1997).

Rozszerzone wydanie tej książki w tłum. na jęz. japoński ukazało się pt. Banach and Polish mathematics w Springer Mathematics Club.
Biografia autora

Roman Kałuża z żoną Iwoną
Roman KAŁUŻA ("Ten Cały" w paryskim Kontrakcie, R.K., r.k.) pisarz, publicysta, filozof; ur. 28 lipca 1949 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, zmarł 18 kwietnia 1998 r. w Warszawie; córka Berenika, ur. w 1980 roku w Paryżu, żona Iwona Kwiecińska-Kałużyna - dziennikarka. S: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (nieukończone); Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, mgr ekonomii (praca magisterska z prawa gospodarczego pt. "Odpowiedzialność cywilna kooperantów biernych" u prof. dr Czesławy Żuławskiej), Kraków 1972; seminarium filozoficzne u Alaina Besoncona na Sorbonie (druga poł. lat 70., z tego niedokończona praca doktorska o Kartezjuszu, czemu przeszkodził Sierpień '80, ale nigdy nie żałował tego); dodatkowo (dla wyszukanego smaczku) licencja kucharza w Hotelu Francuskim w Wiedniu (1978). P: kier. produkcji Sport-Filmu w Warszawie 1972-1973; tygodnik Kultura 1973-1975, w tym p.o. kier. działu kulturalnego; kier. literacki teatru Lalki i Aktora Marcinek w Poznaniu 1975-1978; tygodnik studencki ITD. 1978-1980; kier. paryskiego biura Mirosława Chojeckiego 1983-1986, pomoc dla Solidarności w Polsce, organizowanie przerzutów kurierów, sprzętu, wydawnictw i lekarstw, kier. paryskiego Wydawnictwa Kasetowego Kontakt 1983-1986, także red. miesięcznika Kontakt i Video-Kontakt 1986-1990; korespondent mieś. Relax w Chicago 1983-1987; redaktor i wydawca kwartalnika Komentarze (polskiej wersji Commentary) 1989; Radio Wolna Europa 1983-1990, recenzent oraz korespondent z Paryża i Nicei; dyr. ds. wydawniczych Holdingu HTM 1990; korespondent paryski, następnie warszawski tygodnika Solidarność Małopolska 1986-1992; doradca ds. szkolnictwa wyższego i specjalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej 1990-1991; red. działu politycznego Rzeczpospolitej 1990-1991; doradca ministra Jana Parysa 1992; ekspert Kancelarii Prezydenta RP (w biurze ministra Lecha Falandysza) 1994; rzecznik prasowy Jana Pietrzaka w kampanii prezydenckiej 1995; doradca i rzecznik prezesa Ruchu STU Czesława Bieleckiego 1995-1998; copy writer w Agencji Reklamowej IITP Advertising 1997-1998; Wykładowca Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie; współpracownik pism. C: SDP 1973-1983; ZAiKS 1977-1998. N: Urbana pchnięcie - powtarzał zawzięcie. D: publicystyka na tematy popularnonaukowe w Kulturze, a także we współpracy z Polityką, Życiem literackim, Kontrastami, Studentem, Miesięcznikiem Literackim, Przekrojem, Panoramą, Expressem Wieczornym, Twórczością oraz sporadycznie z tytułami zagranicznymi: New Yorker, Die Welt Le Figaro Magazine, Stern, L'Aarche, L'Evenement, Studium Papers, FAZ, wiedeńskim Kurierem i hamburskim ART-em; książki naukowe, popularnonaukowe, reportażowe. K: m.in. [wywiady-debiut książkowy;] Nie przechytrzać natury (Czytelnik 1977); [mono- grafie:] Wiedeńskie ABC (Iskry 1979); [reportaże:] Zejście z Autostrady Słońca (KAW 1981); [eseje, tłum. ang.:] Hippocrates' Gamble (Edition Dreistein, Londyn 1985); [antologie:] Polska. Wybory '89 (Wyd. Andrzej Bonarski 1989); [kroniki:] Polska od nowa (Editions Dembiński 1990); [biografie:] Stefan Banach (Wyd. GZ 1992) [biografie, tłum. ang.:] Through a reporter's eyes: The life of Stefan Banach (Birkauser Boston-Bazylea-Berlin, USA, 1996); Wariat w wielkim świecie (Wyd. ABC 1999): [w przygotowaniu;] [biografie:] Banach and Polish mathematics (tłum. na jęz. jap.); [monografie literackie:] Szkic do portretu; [wywiad-rzeka ze Zdzisławom Najderem], Człowiek z cienia. H: czytanie, czytanie, a także czytanie. L: jak leciały. Z: własnoręcznie wypełniona ankieta z 14.04.1997; uzupełnienia poczynione przez Panią Redaktor Iwonę Kwiecińską-Kałużynę, Żonę.
[Elżbieta Ciborska, "Leksykon polskiego dziennikarstwa", Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2000, str. 226]
Podziękowania
Dziękujemy serdecznie Pani Iwonie Kwiecińskiej-Kałużynie za wyrażenie zgody na umieszczenie na tej stronie kopii książki pt. Stefan Banach oraz biogramu śp. Romana Kałuży. Dziękujemy także Wydawnictwu Elipsa za zgodę na umieszczenie powyższego biogramu.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Adam Miranowicz i Emilia JakimowiczFile translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 04 Oct 2013, 18:58.