Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka
Materiały biograficzne pod redakcją Emilii Jakimowicz i Adama Miranowicza
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego i Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Gdańsk-Poznań, 2007, str. 146
ISBN: 978-83-7326-450-2;
wydanie drugie rozszerzone, Wyd. Impuls, Kraków 2009, str. 202
ISBN: 978-83-7587-177-7

Spis treści

Słowo wstępne (Emilia Jakimowicz, Adam Miranowicz)
1. Niezwykłe życie Stefana Banacha (Emilia Jakimowicz)
        1.1. Dzieciństwo
        1.2. Początek wielkiej przygody z matematyką
        1.3. Droga do sławy
        1.4. Kawiarnia Szkocka
        1.5. Mroczne lata
        1.6. Epilog
        1.7. Kalendarium życia Stefana Banacha
        1.8. Laureaci medalu i nagrody im. Stefana Banacha
2. Listy
        2.1. List I Stefana Banacha do Stanisława Ulama
        2.2. List II Stefana Banacha do Stanisława Ulama
        2.3. Załącznik matematyczny Stefana Banacha
        2.4. List III Stefana Banacha do Stanisława Ulama
        2.5. List Stefana Greczka do Stefana Banacha
        2.6. List Stanisława Ulama do Romana Kałuży
3. Wspomnienia
        3.1. Stefan Banach jr o swoim ojcu
        3.2. Maria Sowińska o Stefanie Banachu
        3.3. John J. Greczek o Stefanie Banachu
        3.4. Alicja Żuraniewska o Stefanie Greczku
        3.5. Monika Waksmundzka-Hajnos o Stefanie Greczku
        3.6. Andrzej Alexiewicz o Stefanie Banachu
        3.7. Wacław Szybalski o Stefanie Banachu
        3.8. Tadeusz Riedl o Stefanie Banachu
4. Stefan Banach w świetle archiwaliów (Stanisław Domoradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek, Michajło Zariczny)
5. Genialna matematyka Stefana Banacha (Julian Musielak)
        5.1. Poprzednicy
        5.2. Przestrzeń Banacha
        5.3. Czym zajmuje się analiza funkcjonalna?
        5.4. Metody analizy funkcjonalnej
6. Polska szkoła matematyczna (Michał Szurek)
7. Stefan Banach i lwowska szkoła matematyczna (Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda)
8. Księga Szkocka (Marek Kordos)
9. Nowa Księga Szkocka (Roman Duda)

Bibliografia
Noty biograficzne
Spis ilustracji
Indeks nazwisk

Wydanie angielskie

Istnieje też angielskie wydanie tej książki:
Emilia Jakimowicz, Adam Miranowicz (eds.): Stefan Banach Remarkable life, Brilliant mathematics, Gdańsk University Press and Adam Mickiewicz University Press, 2007, pp. 133 (ISBN: 978-83-7326-451-9).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz


File translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 06 Apr 2012, 10:03.