Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Listy Stefana Banacha do Stanisława Ulama
ze zbiorów Archiwum Instytutu Matematycznego PAN udostępnione przez Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Ciesielskiego.

List 1. [PDF] 

Kochany Panie Stanisławie!
Otrzymałem list Pański i bardzo się ucieszyłem. U nas właściwie nic się ciekawego nie dzieje. Katedrę w Warszawie po rezygnacji Saksa oddano Borsukowi. We Lwowie obsadzają katedrę mechaniki na Technice i nie chcą Nikliborca (bo nie inżynier!). Auerbach czuje się już dobrze. Szauder [Schauder] ma córkę (która ma w tym momencie - 3 tygodnie). Skarży się biedny Szauder, że nie może spać po nocach, bo córka krzyczy. Mechanika moja jeszcze się nie ukazała, jakkolwiek jest cała złożona, ale Knaster zaklina się, że do dwóch tygodni będzie na półkach księgarskich. Mazur pracuje dużo w przestrzeniach liniowych-topologicznych. Okazało się, że jest F i x punkt zatz [satz] wobec którego Szauder jest bezsilny i przestał być właścicielem rekordu F i x punkt zatzowego. Prowadzę obecnie seminarium z najnowszej literatury jak w latach poprzednich. Lwów zyskał młodego człowieka w osobie p. Turowicza. Jest to młody matematyk z Krakowa. Może coś zrobi u nas. Z listu Pańskiego wynika, że przyjazd mój do Ameryki zaczyna być realny. Bardzo Panu dziękuję, że Pan się tym zajmuje. Oczywiście najważniejszą jest rzeczą by kwota, którą chcą zapłacić była odpowiednio wystarczająca na rok pobytu mojego z żoną i synem. W tym celu prosiłbym Pana o poinformowanie mnie w tej materii.1) Prosiłbym Pana również o napisanie mi, co radzi mi Pan na wykłady do Ameryki przygotować. Załączam pewne uwagi z teorii miary w przestrzeniach abstrakcyjnych.
Ściskam serdecznie dłoń
S.Banach
Lwów dn.14/II 1938
Mikołaja 4
P.S. Chciałbym jeszcze wiedzieć kiedy mam się spodziewać konkretnych (t.zn. urzędowych) wiadomości z Ameryki.
1) t.zn. jakie są koszta utrzymania, whisky, sody itp.

List 2. [PDF] 

(w trakcie opracowywania)

Podziękowania

Pani prof. dr hab. med. Aliny Filipowicz-Banachowej dziękujemy pięknie za zgodę na umieszczenie na naszej stronie listów Prof. Banacha. Panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Ciesielskiemu z Instytutu Matematycznego PAN bardzo dziękujemy za udostępnienie oryginałów tych listów. A Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Figlowi z Instytutu Matematycznego PAN oraz panu dr. Andrzejowi Nowikowi dziękujemy serdecznie za pomoc w ich opracowaniu.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz


File translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 04 Jan 2012, 18:51.