Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Teczka osobowa i ankieta osobowa Stefana Banacha
- ze zbiorów Archiwum Wydziału Matematyki Uniwersytetu Lwowskiego udostępnione przez
Pana prof. dr. hab. Michała Zaricznego.
Materiały umieszczone na stronie za zgodą
Pani prof. dr hab. med. Aliny Filipowicz-Banachowej i Pana prof. Zaricznego.
  1. Wypis z zarządzenia rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu, prof. Biliakiewicza (nr 86 z 30.XI.1944) zatwierdzającego skład osobowy Katedry: profesorów i wykładowców na rok akademicki 1944/1945 i kierownika katedry - prof. Stefana Banacha
  2. Protokół Komisji Atestacyjnej Wszechzwiązkowego Komitetu ds. Szkół Wyższych w Moskwie z 8 marca 1941 r. o zatwierdzeniu Stefana Banacha na stanowisku profesora katedry matematyki i zatwierdzeniu stopnia naukowego doktora nauk fizyko-matematycznych Lwowskiego Uniwersytetu im. Franko.
  3. Wypis z zarządzenia nr 80 z 24 listopada 1944 r. rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu o uznaniu okresu pracy prof. Stefana Banacha na Uniwersytecie od 1.VIII.1944 - po wyzwoleniu Lwowa przez Armię Czerwoną spod okupacji hitlerowskiej.
  4. Zaświadczenie z 3 sierpnia 1944 r. stwierdzające, że dziekan Wydziału Mat.-Fiz. Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu dr Stefan Banach zajmuje mieszkanie pod adresem Lwów, ul.Dwernickiego 12, m 4.
  5. Pismo Stefana Banacha do rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu prof. Biliakiewicza z 22 września 1944 r. z prośbą o przyznanie budżetu na organizację obchodów XXV. rocznicy Akademii Nauk Ukrainy. Załączona prośba o wypłacenie 1000 rubli pożyczki i 1000 rubli awansem z najbliższej wypłaty.
Tłumaczenie: mgr Maria Bindas, Uniwersytet Gdański

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz


File translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 04 Jan 2012, 18:53.