Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Archiwalia
  1. Kopia rękopisów Stefana Banacha ze zbiorów Archiwum Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie. Materiały umieszczone na stronie za zgodą Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Ciesielskiego. [PDF]  (2.3 MB).

  2. Kopia rękopisu Księgi Szkockiej ze zbiorów prywatnych Rodziny Państwa Banachów. Księga umieszczona na stronie za zgodą Pani prof. dr. hab. Aliny Banach. [PDF]  (6.6 MB).
  3. Kopia maszynopisu Księgi Szkockiej ze zbiorów prywatnych Rodziny Państwa Alexiewiczów z komentarzami i podkreśleniami prof. dr. hab. Andrzeja Alexiewicza. Księga umieszczona na stronie za zgodą Pani prof. Aliny Banach i Pana prof. dr. hab. Władysława Alexiewicza z Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. [PDF]  (2.6 MB)
  4. Kopia angielskiej wersji maszynopisu Księgi Szkockiej ze zbiorów Archiwum Biblioteki Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Księga umieszczona na stronie za zgodą Pani prof. Aliny Banach i Archiwum BWMUW. [PDF]  (3.1 MB)
  5. Teczka osobowa i ankieta osobowa Stefana Banacha ze zbiorów Archiwum Wydziału Matematyki Uniwersytetu Lwowskiego udostępniona przez Pana prof. Michała Zaricznego. Materiały umieszczone na stronie za zgodą Pani prof. Aliny Banach i Pana prof. Zaricznego.

  6. Kopie listów Stefana Banacha do Stanisława Ulama ze zbiorów Archiwum Instytutu Matematycznego PAN udostępnione przez Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Ciesielskiego. Materiały umieszczone na stronie za zgodą Pani prof. Aliny Banach i Pana prof. Ciesielskiego.
  7. Kopia rękopisu prof. Andrzeja Alexiewicza pt. Rozmowy z Banachem ze zbiorów prywatnych Rodziny Państwa Alexiewiczów. Kopia umieszczona na stronie za zgodą Pana prof. Władysława Alexiewicza z Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. [PDF]  (0.2 MB).
  8. Kopia kartki Dr. Stefana Banacha, syna Prof. Banacha, do Prof. Andrzeja Alexiewicza ze zbiorów prywatnych Rodziny Państwa Alexiewiczów. Kopia umieszczona na stronie za zgodą Pani prof. Aliny Banach i Pana prof. Władysława Alexiewicza. [PDF]  (0.2 MB).
  9. Spis wykładów w roku akademickim 1939/40 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie ze zbiorów prywatnych Rodziny Państwa Alexiewiczów. Kopia umieszczona na stronie za zgodą Pana prof. Władysława Alexiewicza. [PDF]  (0.5 MB).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz


File translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 04 Jan 2012, 18:50.