Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Podręczniki szkolne Stefana Banacha
Za zgodą Pani prof. dr hab. med. Aliny Filipowicz-Banachowej oraz Pana prof. dr. hab. Stefana Jackowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego, mamy przyjemność udostępnić internautom kopie wszystkich podręczników szkolnych Prof. Banacha.

1  Algebra dla klasy II gimnazjum

Lwów 1934, Wrocław-Warszawa 1947, s. 101 [PDF]  (3.6 MB).

2  Algebra dla klasy III gimnazjum

Lwów 1935, Wrocław-Warszawa 1947, s. 96 [PDF]  (3.8 MB).

3  Algebra dla klasy IV gimnazjum

Lwów 1936, Jerozolima 1944, Bari 1946, Edinburgh 1946, Wrocław 1946, s. 96 [PDF]  (2.7 MB).

4  Arytmetyka dla klasy I gimnazjum

współautorzy W. Sierpiński i W. Stożek
Lwów-Warszawa, 1933, 1937, s. 127 [PDF]  (9.3 MB).

5  Arytmetyka i geometrja dla klasy V szkół powszechnych

współautorzy W. Sierpiński i W. Stożek
Lwów-Warszawa 1933, s. 192 [PDF]  (6.3 MB).

6  Arytmetyka i geometrja dla klasy VI szkół powszechnych

współautorzy W. Sierpiński i W. Stożek
Lwów 1933, Edinburgh 1945, s. 160 [PDF]  (4.7 MB).

7  Arytmetyka i geometrja dla klasy VII szkół powszechnych

współautorzy W. Sierpiński i W. Stożek
Lwów-Warszawa 1935, s. 184

[PDF]  (19.1 MB).

8  Arytmetyka i geometrja dla klasy I szkół średnich

współautorzy W. Sierpiński i W. Stożek
Lwów 1923, 1929, s. 219

[PDF]  (21.5 MB).

9  Arytmetyka i geometrja dla klasy II szkół średnich

współautorzy W. Sierpiński i W. Stożek
Lwów-Warszawa 1930, s. 153.

[PDF]  (7 MB).

10  Arytmetyka i geometrja dla klasy III szkół średnich

współautorzy W. Sierpiński i W. Stożek
Lwów-Warszawa 1931, s. 205.

[PDF]  (16.8 MB).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tej strony.

Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz


File translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 04 Jan 2012, 18:52.