Wortal Stefana Banacha

Wortal Stefana Banacha

Home Page of Stefan Banach - English version
Wortal poświęcony Stefanowi Banachowi (1892 - 1945)
- jednemu z największych matematyków XX wieku.
W sześćdziesiątą rocznicę śmierci prof. Stefana Banacha, w dniach 24.10.2005 - 07.12.2005 Biblioteka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała wystawę poświęconą postaci jednego z największych matematyków XX wieku. Przedstawiamy w tym wortalu materiały, wśród nich archiwalia, zgromadzone i opracowane na tę wystawę.
"Odkrycie Banacha było moim największym odkryciem naukowym."
[Hugo Dyonizy Steinhaus]
"Na początku XX w. zdarzyło się coś niewiarygodnego: w ciągu kilku lat mała i niebogata Polska stała się światową potęgą matematyczną i po dziś dzień matematycy polscy należą do najbardziej cenionych specjalistów. Tak właśnie bywa w nauce, że wybitne umysły pobudzają umysły innych ludzi do wybitnych osiągnięć i raz wzbudzona fala biegnie przez dziesięciolecia. Nikt nie interesowałby się dzisiaj matematyką polską, gdyby nie działalność kilkunastu (a potem kilkudziesięciu) wybitnie uzdolnionych i energicznych osób w początkowych latach niepodległości Polski. Eksplozja matematyki w Polsce - w kraju, który nie miał tradycji w tej dziedzinie wiedzy, i w okresie, gdy kraj nasz po wyjściu ze 123-letniej niewoli i czteroletniej wyniszczającej wojny znajdował się w szczególnie trudnej sytuacji - była czymś fenomenalnym." Michał Szurek
Zamierzeniem tworzących tę stronę było zebranie w jednym miejscu dorobku naukowego Stefana Banacha i publikacji przybliżających postać tego wyjątkowego uczonego. Mamy nadzieję, że strona ta stanie się miejscem spotkań naukowców, gdzie podjęte będą dyskusje nad nierozwiązanymi problemami postawionymi w Kawiarni Szkockiej i nie tylko.

Prace Stefana Banacha

 1. Najważniejsze publikacje
 2. Artykuły naukowe wraz z komentarzami
 3. Księga Szkocka
 4. Teoria operacji. Tom I Operacje liniowe
  Théorie des opérations linéaires
 5. Rachunek różniczkowy i całkowy
 6. Mechanika
  Mechanics
 7. Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
 8. Theory of the Integral
 9. Podręczniki szkolne
 10. Przedmowa do książki pt. Od tabliczki do różniczki E. Colerusa

Kalendarium życia Stefana Banacha

Archiwalia

Książki i artykuły o Stefanie Banachu

m.in. kopia książki Romana Kałuży pt. Stefan Banach
oraz następujące artykuły:
 1. Marian Albiński: Wspomnienia o Banachu i Wilkoszu.
 2. Feliks Barański: Lwowskie wspomnienia o Stefanie Banachu.
 3. Krzysztof Ciesielski: O pewnych faktach z życia Stefana Banacha (On some details of Stefan Banach's life).
 4. Roman Duda: Nowa Księga Szkocka

 5. Mitchell Feigenbaum: Refleksje polskich mistrzów - Wywiad ze Stanisławem Ulamem i Markiem Kacem.
 6. John J. Greczek: Recollections of Stefan Banach.
 7. Piotr Hajłasz: Stefan Banach o swoim ojcu.
 8. Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz (red.): Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka
  Recenzja książki
 9. Józef Kozielecki: Banach, geniusz ze Lwowa.
 10. Kazimierz Kuratowski: Moje wspomnienia związane z powstaniem polskiej szkoły matematycznej.
 11. Franciszek Leja: Powstanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 12. Stanisław M. Mazur: Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha.
 13. Bogdan Miś: Opowieści Księgi Szkockiej.
 14. Bogdan Miś: Zapomniana rocznica.
 15. Siergiej M. Nikolski: Wspomnienie o Stefanie Banachu.
 16. Disan Nikonowicz: Stefan Banach (1892-1945).
 17. Krystyna Nowicka: Stefan Banach - nasz matematyczny geniusz

 18. Zofia Pawlikowska-Brożek: Stefan Banach w świetle wspomnień.
 19. Zofia Pawlikowska-Brożek: Wykaz profesorów i docentów matematyki pracujących w polskich uczelniach w latach 1919-1939.
 20. Tadeusz Riedl: Krótkie wspomnienie o Stefanie Banachu (lata 1941 - 1945).
 21. Siergiej Ł. Sobolew: Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha.
 22. Maria Sowińska: Tajemnica w mojej rodzinie

 23. Hugo Steinhaus: Stefan Banach. Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha.
 24. Hugo Steinhaus: Stefan Banach (in English).
 25. Marshall H. Stone: Nasz dług wobec Stefana Banacha. Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha.
 26. Kazimierz Szałajko: Wspomnienia o Kole Matematyczno-Fizycznym Studentów UJK we Lwowie.
 27. Kazimierz Szałajko: Wspomnienia o Stefanie Banachu na tle Lwowa i lwowskiej szkoły matematycznej.
 28. Béla Szökefalvi-Nagy: Przemówienie wygłoszone na uroczystości ku uczczeniu pamięci Stefana Banacha.
 29. Michał Szurek: Polska szkoła matematyczna.
 30. Stanisław Ulam: Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej.
 31. Monika Waksmundzka-Hajnos: Wspomnienie o Stefanie Greczku - ojcu Stefana Banacha.
 32. Jan Waszkiewicz: Wbrew wszelkim przeciwnościom.

 33. Antoni Wiweger: Stefan Banach.

Laureaci medalu i nagrody im. Stefana Banacha

Ciekawe strony WWW poświęcone Stefanowi Banachowi

Ciekawostki

Zaproszenie do dyskusji

Pod adresem http://banach.wikispaces.com/ znajduje się witryna systemu wiki przeznaczona na dyskusję nad wortalem poświęconym Stefanowi Banachowi. Serdecznie zapraszamy do współopracowania tego wortalu!

Podziękowania

Strona ta mogła powstać tylko dzięki niezwykłej życzliwości wielu osób.

Autorzy strony

Opracowanie: Adam Miranowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza) i Emilia Jakimowicz (Uniwersytet Gdański).
Opracowanie i redagowanie witryny systemu wiki: Bogdan Miś (Komitet Prognoz PAN)
Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski (IM PAN).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, które można kierować pod adresem Emilii Jakimowicz (emilia@julia.univ.gda.pl) lub Adama Miranowicza (miran@amu.edu.pl).

free counters
Free countersFile translated from TEX by TTHgold, version 4.00.
On 26 May 2012, 23:04.